Omdat dit item tot één van de belangrijkste periodes behoort uit het leven van uw pup is het noodzakelijk om een apart hoofdstuk aan dit item te besteden.

 

 

Wat is nu eigenlijk die veel besproken socialisatie periode voor uw pup en in welke mate is deze verantwoordelijk voor het gedrag van uw pup tot volwassen hond ?

Deze periode start vanaf de leeftijd van 3 weken van de pup, vanaf zodra de pup besef heeft van zijn eigen bestaan, en duurt tot minimum 3 à 4 maanden.

De vaardigheden en ervaringen die uw pup in deze periode leert  of opdoet zal zijn verdere gedrag / omgang en deels zijn karakter bepalen voor zijn verdere leven.

Deels worden deze vaardigheden meegegeven door  de teef  van bij de geboorte tot het ogenblik van het verbreken van de moederband.

Deels door de fokker en door het nieuwe baasje.

Omdat honden door de tijd heen gedomesticeerd zijn en onder de mensen leven hoort een deel van deze socialisatie periode tot de verantwoordelijkheid van de fokker en nieuwe eigenaar.

Dit is in de éérste plaats niet alleen belangrijk voor uw pup, maar ook in het belang van toekomstige eigenaars en het preventief voorkomen van problemen of probleem situaties door een goede socialisatie.

Tekort komingen in deze socialisatie periode kunnen in een latere periode in de hond zijn leven niet meer hersteld worden.

 

Geen enkele therapie, gedrags heropvoeding of hondenschool kan de fouten die gemaakt zijn  in deze socialisatie periode goedmaken of herstellen ; uw hond kan voor u een probleem hond blijven.

 

Kunt u zich een beeld vormen van de socialisatie van  pups die opgroeien  of ondergebracht worden in een box in een dierenwinkel gedurende velen weken , of zelf enkele maanden. In het beste geval komt deze pup sporadisch in contact met enkele bezoekers of zit hij/zij tegenover een soort genoot of kitten.

 

De socialisatie periode is de belangrijkste periode in de ontwikkeling en gedrags bepaling van uw pup samen met : 

1) Genetica.

2) Prenatale invloeden.

3) Vroege ontwikkeling = socialisatie periode !!!

4) Leerprocessen.

 

De vroege ontwikkeling van uw pup bestaat uit 3 perioden:

1) Neonatale periode : geboorte tot 13 dagen.

2) Transitie periode : 14 dagen tot 21 dagen.

3) Socialisatie periode: 22 dagen tot 3 à 4 maand.

 

Socialisatie bestaat uit 3 fasen :

1) sociaal gedrag en leren omgaan met soort genoten.

2) sociaal gedrag en leren omgaan met andere dieren, mensen, ...

3) sociaal gedrag en leren omgaan met zijn omgeving. 

 

Centraal in deze 3 periodes staat de individuele ontwikkeling van de pup , op eigen tempo, zonder negatieve associatie aan het om even welke situatie.